REZULTATI VELIKI KALIBER ODPRTI MERKI

1.GRUDNIK  JOŽE                    47           10-10-9-9-9

2.KOPUŠAR PRIMOŽ               46            10-10-9-9-8

3.KOŠTRUN GUSTI                  40            10- 9-8-8-7

4.KRAJNER  RUDA                   38           10- 8-8-6-6