ZAPISNIK RLOZ SK MENINA 2018

Strelski   klub   M E N I N A   Gornji  Grad

TRR: 1966-0501-0863-798 DEŽELNA BANKA

Davčna št.:47735228

 

 

Številka :1/2018

Datum :9.2.2018

 

 

ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA SK MENINA GORNJI GRAD

 

Petek 09.02.2018 ob 19 uri v gostišču Rop, Homec 32

DNEVNI RED:

  1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
  2. Poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora
  3. Razprava po poročilih
  4. Poročila , državne in domače tekme
  5. Plan dela in članarina za leto 2018, sprejem novih članov
  6. Plačilo članarine – ROK

7.Razno

 

1.Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti:

Predsednik je na začetku vse zbrane pozdravil in ugotovil sklepčnost članov SK Menina.

 

Poročilo predsednika:

Člani SK Menina so v letu 2018 organizirali in uspešno izvedli dva preizkusa po verziji IASC 3 GUN. Organizirali smo eno tekmo klubsko pištola 25m,dve po verziji IASC, dve tekme z MK optika na 25m, eno veliki kaliber.

Organizirali smo dve delovni akciji za ureditev strelišča.

 

Poročilo blagajnika

Prihodki 5.481,55 odhodki v letu 2017 pa so znašali 2.427,58 prenos v leto 2018 pa se prenese 3.053,58€.

 

Poročilo nadzornega odbora:

Nadzorni odbor je na sestanku 18.1.2018, pregledal finančno poslovanje SK Menina za leto 2018. Ugotovil je, da je bilo finančno poslovanje za leto 2017 pozitivno, vsa dokazila o prihodkih in odhodkih so bila priložena.

31.12.2017 je bila opravljena inventura osnovnih sredstev SK Menina. Knjigovodsko stanje se ujema z dejanskim stanjem.

 

  1. Razprava po poročilih:

Na poročila predsednika, blagajnika in nadzornega odbora ni bilo nobenih pripomb s strani članov kluba.

 

  1. Red na strelišču

Ugotovitve predsednika , da se red na strelišču ne izvaja(ni pospravljeno, tarče, smeti).

Železne tarče, ki so namenjene za pištole in revolverje, so prestreljene s puškovnim nabojem in zato uničene.

Apelira se, da se kršitelji odkrijejo in prijavijo disciplinski komisiji in izključijo iz društva.

 

 

5.Poročila o tekmah

Predsednik apelira: pregledi domačih tekem so objavljeni na naši spletni strani, državne pa na strelec.si.

 

6.Plan dela in članarina:

Organizacija dveh tekem na državnem nivoju, organizacija delovnih akcij, organizacija domačih tekem in organizacija vodenih treningov-tekem po iasc verziji.

Članarina za leto 2018: člani znaša 40€, članice 20€. SK Menina skozi vso leto sprejema nove člane, pogoj je plačana članarina za tekoče leto.

 

6.Plačilo članarine-rok

Zadnji datum za plačilo članarine je 15.3.2018

Člani lahko plačajo članarino osebno blagajniku , predsedniku, tajniku ali na tekoči račun

TRR: 1966-0501-0863-798 DEŽELNA BANKA

 

Člani , ki bodo izključeni zaradi neplačanja članarine – ponoven sprejem v društvo se obravnava na sestanku upravnega odbora  z obrazložitvijo dela v klubu, predstavitev strelišča in obnašanja na strelišču: v višini 150 €.

 

Oprostitev plačila članarine  člani :UO

 

  1. Razno

Poziv na sodelovanje, spremljanje na naši spletni strani  sk-menina. Odprt je tudi forum, izmenjava izkušenj,dogodivščin, prodaja.

 

Predsednik letni občni zbor zaključi z zahvalo vsem prisotnim za sodelovanje.

 

 

Zapisal: Marjan Hanžekovič                        Predsednik: Primož Kopušar