STRELSKI PREIZKUS PUŠKA MK OPTIKA 50m-75m-100m G. GRAD